Management

Comisia de etică a Facultăţii de Matematică şi Informatică


Lect. dr. Ioan CAŞU - preşedinte
Lect. dr. Loredana TĂNĂSIE - membru
stud. Andrei Cristian CÎRLEA - membru