Cazări în căminele UVT 2017

Conform regulamentului de cazare în căminele UVT, anul acesta depunerea cererilor de cazare precum și repartizarea locurilor în căminele UVT se va realiza doar prin intermediul aplicației on-line de cazare. Aplicația dezvoltată pentru depunerea online a dosarelor de cazare este disponibilă la link-ul: cazare.uvt.ro.
Pentru accesul în aplicație studenții se vor autentifica cu contul de e-mail de e-uvt.
Pentru obținerea unui loc de cazare pe criterii sociale, lista documentelor necesare poate fi văzută AICI.
Calendarul
Etapa I de cazare, iunie – iulie 2017: (pentru studenții ce au finalizat anii I și II de la ciclul de licență, respectiv pentru studenții ce au finalizat anul I de master):
• 26 iunie - 17 iulie - Completarea de către studenți a formularelor de cazare și încărcarea documentelor justificative pe platformă;
• 18 iulie - Importarea mediilor;
• 19-23 iulie - Evaluarea dosarelor;
• 24 iulie - Generarea clasamentelor și afișarea acestora pe canalele de comunicare online;
• 25 iulie - depunere contestații pe platforma "Cazare on-line";
• 26 iulie - solutionarea contestațiilor;
• 25 iulie - 28 iulie – Confirmarea locurilor pe platforma "Cazare on-line";
• 29 iulie - redistribuirea locurilor neconfirmate;
• 30 iulie - Afișarea listelor după redistribuirea locurilor;
• 31 iulie - Confirmarea locurilor redistribuite.
Căminele în care se vor caza studenții de la Facultatea de Matematică și Informatică:
C13, C16, C3 (Lipovei), Cameliei, Renașterii.
Regulamentul de cazare în caminele UVT la link-ul: https://senat.uvt.ro/ro/hotarari/Hotararea-Senatului-2017-2020-nr-35/
Ghid cazare on-line