Burse de excelență, de performanță și pentru olimpici


Studenţii ce doresc să obţină Bursa de excelenţă pe facultate, una dintre bursele de excelenţă pe universitate ("Bursa Ioan Curea", "Bursa Sever Bocu", "Bursa Eugen Todoran"), o bursă de performanţă sau o bursă pentru olimpici trebuie să depună un dosar la Secretariatul facultăţii, cam. 236, până în 26.10. 2016.

Art. 33.(Regulamentul UVT).
Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate se acordă studenților din anul III licenţă respectiv anul II masterat. Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenţie, scrisoare de recomandare din partea facultăţii, CV, documente care să ateste activitatea ştiinţifică, profesională, artistică sau culturală pe întreaga perioadă a activităţii în UVT.

Bursa „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare şi profesională. Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenţie, scrisoare de recomandare din partea facultăţii, CV, documente care să ateste activitatea știinţifică (diplome, articole de cercetare, recenzii publicate) pe ultimul an de activitate în UVT;

Bursa „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale şi organizatorice. Dosarul trebuie să cuprindă: scrisoare de intenţie, scrisoare de recomandare din partea facultăţii, CV, adeverinţă din partea organizaţiei care să ateste implicarea şi rolul studentului în proiect/proiecte sociale şi organizatorice, diplome din cadrul acestor proiecte obţinute în ultimul an de activitate în UVT;

Bursa de excelență a facultăţii. Dosarul trebuie să cuprindă : scrisoare de intenţie, CV, documente care să ateste activitatea profesională şi ştiinţifică pe ultimul an de activitate în UVT.

Art. 35. (Regulamentul UVT) Bursa pentru olimpici, din fonduri UVT, se acordă studenţilor din anul I care, în calitate de elevi în clasa a XII - a, s-au situat pe unul dintre primele trei locuri la olimpiadele naţionale şi celor care au participat la olimpiadele şcolare internaţionale, indiferent de disciplina de învăţământ la care aceste olimpiade au fost organizate.

Art. 42. (Regulamentul UVT). În metodologia de acordare a burselor de performanţă se va ţine cont de următoarele criterii:

• studentul / studenta a participat la concursuri profesionale şi a obținut premii;

• studentul/studenta are lucrări publicate;

• studentul/studenta are lucrări comunicate şi premiate la sesiunile naţionale;

• studentul/ studenta a participat la sesiuni de comunicări internaţionale;

• studentul/studenta are contribuţii la elaborarea unor materiale didactice sau manifestări ştiinţifice ale facultăţii în calitate de coautor.


Pentru informaţii suplimentare a se vedea Regulamentul UVT