Burse de ajutor social cu caracter permanent


Studenţii care doresc să obţină o bursă de ajutor social cu caracter permanent trebuie să depună actele necesare la Secretariatul facultăţii, cam. 236, până în 31 octombrie 2016.

Lista cu actele necesare.

Regulament UVT.

Bursele pentru activitatea academică sunt cumulabile cu bursele sociale, studentul putând beneficia de ambele tipuri de burse pe parcursul unui an universitar: bursele sociale se cumulează cu cele de performanță, merit sau studiu.

Plafonul maxim de venit lunar mediu pe membru de familie este de 935 lei.

Cuantumul bursei sociale este de 240 lei.

Informaţii suplimentare se obţin la Secretariatul facultăţii (cam. 236).