În atenţia studenţilor din anii I şi II – toate specializările din domeniile Matematică şi Informatică. În perioada 15 mai – 9 iunie 2017 toţi studenţii din anul I şi anul II trebuie să îşi exprime opţiunile privind disciplinele opţionale complementare pe care doresc să le urmeze în anul universitar 2017-2018 (semestrul 1 şi 2 pentru studenţii care vor fi în anul II, respectiv doar semestrul 1 pentru studenţii care vor fi în anul III). Lista disciplinelor şi aplicaţia pentru exprimarea opţiunilor este accesibilă la https://dct.uvt.ro. În perioada 9 mai – 12 mai 2017 se organizează întâlniri între studenţi şi tutorii de an pentru prezentarea procedurii de alegere a disciplinelor opţionale complementare.